Elektronický Systém Přihlašování (ESP)

Přístup k ESP je podmíněn Vaším přihlášením. Zadejte své uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi emailem od správce aplikace.
 

Uživatelské jméno (email):
Heslo:
V případě technických potíží v aplikaci nebo při přihlašování napište dopis s popisem problému na adresu esp@cdis.cz.

Zřízení a změnu přístupových práv zajišťují za ČD Lukeš Jiří, Bc., za ČD CARGO Nováková Věra, Ing. a za Správu železnic Čapek Roman.
Pokud jste ještě neobdrželi email s jménem a heslem, prosím vyčkejte jeho doručení, nebo pro bližší informace můžete kontaktovat správce systému:
Kubeczka Jerzy, Bc., Sklenář David, Mgr.